Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1463 28/05/2019 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025" .
1166-QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo,xét công nhận Tốt nghiệp THCS, xét hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2018-2019 và tuyển sinh năm học 2019-2020
993/CT-BGDĐT 12/04/2019 Chỉ thị, Chỉ thị 993 về việc tăng cường giải pháp, phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Chỉ thị về việc chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.
1299-QĐ-TTg 03/10/2018 Quyết định, Quyết định 1299-QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 (V/v phê duyệt đề án "xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2015".
Số 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định,
1575/QĐ-UBND 13/07/2018 Quyết định, Quyết định số 1575/QĐ-UBND (V/v Ban hành khung kế hoạh thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.
BCCT-ĐH12 20/11/2016 Báo cáo, Báo cáo Bộ Chính trị Đại hội 12-BCHTW Đảng
Số 04/NQ/TW 30/10/2016 Nghị quyết, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa 12
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Nghị định 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định,
CB số 39+40 Luật GD 07/01/2014 Luật,
Trang 1 / 212»