BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vừa qua đ/c Huỳnh Thị Mai Anh giáo viên trường TH Vĩnh Phong 3 vinh dự nhận Bằng Khen do Thủ Tướng Chính Phủ cấp. V/v đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học  2015-2016 đến năm học 2019-2020 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: Sỹ Em