Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2024

Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2024

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH PHONG               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   CHI BỘ TH VĨNH PHONG 3 Vĩnh Phong, ngày 21  tháng 3  năm 2024 * Số 13 -KH/CB KẾ HOẠCH thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục  tình trạng... ...
ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIÊM KÌ 2022-2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIÊM KÌ 2022-2025

Lượt xem:

Căn cứ Điều 24, Chương V, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/BTCHU, ngày 30-3-2022 của Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Công văn số 48-CV/HU ngày 28-3-2022 của Đảng ủy xã Vĩnh Phong về lãnh đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2022-2025.... ...
TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN VỚI CHUYÊN ĐỀ: MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG NĂM HỌC 2023-2024

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN VỚI CHUYÊN ĐỀ: MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

– Căn cứ Kế hoạch số 3056/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2023 tổ chức hội nghị thảo luận chuyên đề “Tổ chức sinh hoạt chào cờ trong hoạt động trải nghiệm” – Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (gọi tắt là Hội thảo); – Căn cứ hướng dẫn số -CT/HĐĐ của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận ngày 01  tháng 09 năm 2023. V/việc thực hiện chương trình công... ...
Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt năm 2023- 2024

Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt năm 2023- 2024

Lượt xem:

– Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống, ý nghĩa của 61 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, tạo đợt thi đua sôi nổi trong thiếu nhi huyện Ba Vì tham gia làm việc tốt, giúp các em phát triển toàn diện mọi mặt; phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Tuyên truyền, nâng cao nhận... ...
Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Lượt xem:

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.   ...