Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
CB số 39+40 Luật GD 07/01/2014 Luật,
44-2009-QH12 25/11/2009 Luật, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC