HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ LŨ LỤT

HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ LŨ LỤT

Lượt xem:

Với tấm lòng ” Nhường cơm sẻ áo”, “Tương thân tương ái”, Sáng 26 tháng 10 năm 2020. Thầy trò Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3 tổ chức uyên góp mỗi thầy cô giáo ít nhất bằng một ngày lương và quần áo, áo ấm cho các em học sinh vùng lũ lụt, cùng với đó tập thể các em học sinh  của Trường cũng tự động uyên góp... ...
HƯỚNG DẪN SỐ 01/BTGHU

HƯỚNG DẪN SỐ 01/BTGHU

Lượt xem:

...
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9/2020

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9/2020

Lượt xem:

...
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 02-THÁNG 08/2020

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 02-THÁNG 08/2020

Lượt xem:

...