Phần mềm Thư viện Trường học

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Phần mềm Thư viện Trường học
Loại tài nguyên Phần mềm Giáo dục - Học tập,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 03/06/2019
Lượt xem 1543
Lượt tải 31
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Đây là phần mềm xử lí nghiệp vụ Thư viện của thầy Đỗ Trường An – Cty TBTH Kiên Giang