Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1582/QĐ-CTN 25/12/2023 Quyết định, Quyết định về việc phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"
Số 62/QĐ-TH VP3 21/10/2021 Quyết định, Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua-Khen thưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3
Số 63/QĐ-TH VP3 21/10/2021 Quyết định, Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng
Số 61/QĐ-TH VP3 21/10/2021 Quyết định, Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương
Số 60/QĐ-TH VP3 21/10/2021 Quyết định, Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3
Số 59/QĐ-TH VP3 21/10/2021 Quyết định, Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3
1463 28/05/2019 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025" .
1166-QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo,xét công nhận Tốt nghiệp THCS, xét hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2018-2019 và tuyển sinh năm học 2019-2020
993/CT-BGDĐT 12/04/2019 Chỉ thị, Chỉ thị 993 về việc tăng cường giải pháp, phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Chỉ thị về việc chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.
1299-QĐ-TTg 03/10/2018 Quyết định, Quyết định 1299-QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 (V/v phê duyệt đề án "xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2015".
Số 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định,
Trang 1 / 212»