THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

Từ khi tcó trường đến nay nhà trường đã đào tạo ra nhiều nhân lực giúp ích cho xã hội phục vụ cho quê hương đất nước. Từ những người đã từng ngồi trên ghế nhà trường nay đã làm tại các công sở, sự nghiệp của quê hương.

 

Trong nhiều năm qua Trường đã gặt hát nhiều thành công tốt đẹp như: trường chuẩn mức độ 1 năm 2016 và Kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức 3, các phong trào thi đua đều đạt nhiều thành quả cao.

Nhà trường đã mạnh dạn vận dụng thành công việc áp dụng “Mô hình trường học mới” vào năm 2012 cho đến nay đã nhân rộng trong toàn trường.

Có được thành tích nổi bậc trên cũng là nhờ sự đóng góp nhiệt tình của tập thể CBGV nhà trường đã chung tay góp sức thành công cho sự nghiệp của quê hương.

Thành tích đã đạt được trên cũng không thể thiếu được người đầu tàu đã thúc đẩy nên sự thành công ấy đó là cô Hiệu trưởng: Đỗ Lâm Thị Bích Tuyền. Trong hai năm liên kề cô được Liên đoàn lao động huyện khen tặng.

Riêng trong năm học 2017-2018 cô đã được