Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
993/CT-BGDĐT 12/04/2019 Chỉ thị, Chỉ thị 993 về việc tăng cường giải pháp, phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Chỉ thị về việc chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.