ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIÊM KÌ 2022-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Điều 24, Chương V, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/BTCHU, ngày 30-3-2022 của Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Công văn số 48-CV/HU ngày 28-3-2022 của Đảng ủy xã Vĩnh Phong về lãnh đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 26-04-2022 Chi bộ trường Tiểu học Vĩnh Phong 3 quyết định triệu tập Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Về dự đại hội, cấp xã có đồng chí Trần Sông Hồng Huyện uỷ viên, Chủ tịch, Bí thư xã Vĩnh Phong, đồng chí Võ Tân Xuyên tổ chức Đảng Uỷ xã Vĩnh Phong, Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường có đồng chí Trần Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng nhà trường có đồng chí Trần Thanh Phong và đồng chí Huỳnh Thị Kim Như cùng sự có mặt của các giáo viên là đảng viên của trường cùng tham dự.   

Đoàn chủ tịch điều hành buổi Đại Hội

Ban chấp hành nhiệm kì 2022-2025

 Đ/c Trần Sông Hồng (thứ 5 bên trái qua) và Đ/c Võ Tân Xuyên (Thứ 2 bên phải qua)