HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Lượt xem:

Đọc bài viết

           Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019  – 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Sáng ngày 19/09/2020, Trường TH Vĩnh Phong 3 long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) năm học  2020 2021. Dự và chủ trì hội nghị có bà: Đỗ Lâm Thị Bích Tuyền; bà: Huỳnh Thị Mai Anh – Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3; toàn thể CBCCVC Trường.

          Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 04 đại biểu: bà: Đỗ Lâm Thị Bích Tuyền – Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường, ông: Trần thanh Phong – P. Hiệu trưởng, bà: Huỳnh Thị Kim Như – P. Hiệu trường, bà; Huỳnh Thị Mai Anh – chủ tịch Công đoàn trường.

         Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBCCVC năm học 2020 – 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học  2019 – 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 -2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019 – 2020, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 – 2021.

         Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCCVC cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

(Ảnh Đại hội )

          Bà: Đỗ Lâm Thị Bích Tuyền đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBCCVC trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

(ảnh tập thể trước Hội nghị)

Đinh Phong