ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2020 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Được sự chấp thuận của Ban Thường Vụ xã Ủy Vĩnh Phong, lúc 7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Chi bộ Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3 tổ chức Đại hội Chi bộ.

Đến dự Đại hội có đại diện cấp xã đồng chí: Võ Văn Kiệu – huyện ủy viên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong, cùng tập thể Đảng viên trong Chi bộ trường trường tham dự.

Đại hội đã báo cáo kết quả Đại hội Chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hình đồng chí Trần Thanh Phong – P. Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo kết quả Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019

Các đồng chí Đảng viên thảo luận văn kiện đại hội Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Kết quả Đại hội đã bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022, 01 phó Bí thư cùng 05 đồng chí trong Ban Chi ủy, Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên là 06 đồng chí trong đó 05 chính thức và 01 dự khuyết.

Hình bỏ phiếu bình bầu các đồng chí trong Ban chi ủy và Đại biểu dự Đại hội cấp trên

Đại hội đã thành công tốt đẹp, sau khi Đại hội đã đưa ra  phương hướng hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Thực hiện  theo chủ trương chính sách chỉ thị của Đảng ủy cấp trên giao cho.

Ảnh và Bài viết: Trần Thanh Phong