TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN VỚI CHUYÊN ĐỀ: MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Căn cứ Kế hoạch số 3056/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2023 tổ chức hội nghị thảo luận chuyên đề “Tổ chức sinh hoạt chào cờ trong hoạt động trải nghiệm” – Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (gọi tắt là Hội thảo);

– Căn cứ hướng dẫn số -CT/HĐĐ của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận ngày 01  tháng 09 năm 2023. V/việc thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023- 2024;

– Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu tổ chức các hoạt động gắn với phong trào “Giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thiếu nhi” và tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần gắn với hoạt động Trãi nghiệm sáng tạo năm học 2023 – 2024;

– Nhằm đa dạng hóa các hình thức hoạt động cho học sinh, thu hút, kích thích đến trường, đến lớp với học sinh, giảm hoàn toàn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

– Ngày 28/09/2023 vừa qua, Liên đội trường TH Vĩnh Phong 3  xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào cờ đầu tuần.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt: