Họp mặt cháu ngoan Bác Hồ năm 2023- 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Họp mặt “Cháu  ngoan Bác Hồ” là ngày hội của tuổi thơ, với những nội dung hoạt động vui tươi, bổ ích; là dịp để các tập thể và cá nhân đội viên báo công lên Đảng, Bác Hồ những thành tích xuất sắc mà các em đạt được; là dịp để tuyên truyền cho các ngành, các cấp và toàn xã hội luôn quan tâm và ủng hộ các em trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

– Tuyên dương những tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023- 2024. Nay Liên Đội lập kế hoạch tổ chức họp mặt “Cháu ngoan Bác Hồ” năm học 2023 – 2024,