Phong trào nghìn việc tốt năm 2023- 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống, ý nghĩa của 61 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, tạo đợt thi đua sôi nổi trong thiếu nhi huyện Ba Vì tham gia làm việc tốt, giúp các em phát triển toàn diện mọi mặt; phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào cho cán bộ phụ trách Đội, đội viên, thiếu niên, nhi đồng với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tạo diễn đàn để đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, đội viên, thiếu niên và nhi đồng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong triển khai các phong trào, hoạt động Đội. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Đội và thi đua thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”.

-Các hoạt động được lan toả rộng khắp; thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng bằng nhiều cách làm hay, hình thức sinh động, sôi nổi; góp phần hình thành ý thức, thói quen làm việc tốt; trở thành nét đẹp hằng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi đối với mỗi thiếu nhi. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sâu rộng từ cơ sở; đảm bảo tính hấp dẫn, an toàn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

– Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 – 2024, Liên đội lập kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 61 năm phong trào “Nghìn việc tốt”