THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHONG 3 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Vĩnh Phong 3 tổ chức tuyển sinh trực tuyến

Hướng dẫn nhập hồ sơ tuyển sinh: Quý PHHS có thể sử dụng Zalo để quét mã QR code sau đó điền đầy đủ thông tin trên hệ thống

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdmyAlpjSB6DpXF5mQTtpAEz9KCO6WAXsmXlykUKCM5lmJ5w/viewform

Thời gian tuyển sinh

  • Thời gian nhận hồ sơ:
  • Đợt 1: Từ ngày 15 /08/ 2021 đến ngày 20/8/2021 ( tuyền sinh trực tiếp, và trực tuyến)
  • Đợt 2: Từ ngày 25/08/2021 đến ngaày 30/08/2021 ( tuyền sinh trực tiếp, và trực tuyến)