TIẾT DẠY THEO CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 27 tháng 10 năm 2020 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3, tiến hành quay tiết dạy thực nghiệm lớp 1. theo chương trình giáo dục Phổ thông.

Để đáp ứng tiết trãi nghiệm của học sinh lớp 1.

Cô giáo: Nguyễn Thị Cam – giáo viên dạy lớp 1 tiến hành tiết dạy.

VIDIO 1

 

VIDIO 2