TIẾT DẠY MINH HỌA LỚP 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn ở đồng nghiệp, và nâng cao tay nghề trong giờ học đạt hiệu quả cao.

Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2019. Tổ chuyên môn khối 1, phối hợp với Chuyên môn nhà trường đến dự tiết dạy minh họa của cô giáo: Nguyễn Thị Cam, giáo viên dạy khối 1.

Cùng đến dự tiết dạy minh họa có mặt ông: Trần Thanh Phong – P. Hiệu trưởng nhà trường, cùng tập thể giáo viên trong tổ khối 1 đến dự đầy đủ.

Đoạn Vidio  tiết dạy minh họa của cô: Nguyễn Thị Cam – Tổ chuyên môn khối 1

Qua tiết dạy nhằm đút kết những kinh nghiệm quý báu của đồng nghiệp, đông thời khắc phục những hạn chế trong tiết ạy để tiết dạy ngày càng hoàn chỉnh hơn.